Glädje och Sorg

Livets början, eller livets slut.

Vi har lösningar för dop och begravningar där vi kan ordna helheten, eller de delar ni önskar, här hos oss, eller där ni är.

Restaurangen är lämpad för större likväl som mindre sällskap, i glädje och sorg, avskilt eller i egna utrymmen. 

Kontakta oss för ett första möte kring ert evenemang.

Exempel på menyer